Möt människorna bakom Brighteco. Denna gång Julia Öhman, investerare.  

Vem är du?

Jag heter Julia Öhman, är född och uppvuxen i Ljusdal i Hälsingland. Efter ekonomistudier på Örebro Universitet och nio år i Stockholm flyttade jag tillbaka till Ljusdal 2007. Jag är utbildad civilekonom och har arbetat med ekonomi och redovisning hela mitt vuxna liv i olika företag och branscher. Dessutom har jag haft en fot i fastighetsbranschen de senaste femton åren. Dels i fastighetsbolaget Seglet i Ljusdal som jag ägde och drev tillsammans med mina syskon fram till år 2020 och dels i bolaget WOOPS Invest som äger och utvecklar fastigheter i Falun. Vid sidan om detta har jag även investerat i affärsängelbolaget Tregion Startup Invest AB, som investerar i startups vi gillar och tror på. 

Varför valde du att investera i Brighteco?

Jag är bekant med företagets styrelseordförande Martin Askne. Han hörde av sig till mig i samband med Brightecos nyemission för knappt ett år sedan. Han gjorde en bra pitch och när jag sedan träffade grundaren Joel Smedberg blev jag övertygad och bestämde mig för att investera. Det var sommaren 2021. Jag hoppas kunna tillföra värde genom mina kunskaper och långa erfarenhet inom fastigheter och ekonomi. 

Vad gör att du tror på Brighteco?

Det som attraherade mig var företagets hållbara tjänst och cirkulära affärsmodell. Det mesta idag handlar ju om att hålla konsumtionen i gång för att generera tillväxt. Hur kan vi göra det framöver utan att tära på naturens ändliga resurser? Det känns både viktigt, spännande och lärorikt att få vara med på en sådan här resa som handlar om att få samhället i stort att både tänka nytt och ställa om. Dessutom tror jag på Joel. Han är oerhört kunnig, trovärdig och drivs av ett större syfte – han vill göra skillnad på riktigt i världen med hjälp av ljus. 

Största utmaningen för ett företag som Brighteco?

Brighteco erbjuder ett helt nytt sätt att köpa ljus. I stället för att köpa produkten lampa så köper man funktionen ljus. För att lyckas måste både målgruppen och intressenterna runt omkring förstå värdet. Allt från beställaren som ska upphandla och köpa in tjänsten, personerna som ska använda lamporna, elektrikern som ska montera armaturerna, banken som ska finansiera inköpet och revisorn som ska se till att allt bokförs korrekt. Så ser det inte riktigt ut idag. Beställaren kan vara eld och lågor, men banken har ingen finansieringslösning som passar för affärsupplägget. Det gör att det i dagsläget är lite krångligare att köpa cirkulärt ljus, men samtidigt är det i den här riktningen vi måste gå. 

Vad ser du för potential med Brighteco? 

I den värld vi lever i är det helt nödvändigt att vi ställer om till cirkulära och mer hållbara lösningar. Brightecos affär är skalbar och affärsmodellen går att tillämpa även inom andra områden. Jag ser stor potential, framför allt inom fastighetsbranschen. Idag säljer Brighteco ljus som tjänst men vad är det som säger att det stoppar där? Affärsmodellen går att tillämpa även på andra funktioner i ett hus. Jag tror att ljus som tjänst bara är början för Brighteco.

april 28, 2022