Möt Pål Ekbeck, investerare och styrelseledamot i Brighteco AB.

Vem är du?
Idag är jag investerare i familjeföretaget Monen Invest AB och i riskkapitalbolaget Northern Light Capital AB. Tidigare har jag arbetat i internationella storbolag både som konsult, chef, ledande ingenjör och projektledare. Jag brinner för teknik, har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och investerar oftast i bolag med högt teknikinnehåll. 

Jag är född och uppvuxen i Umeå. Mina föräldrar skilde sig redan innan jag började skolan och träffade därefter nya livskamrater så jag har växt upp med dubbla familjer. Min mor Monica Engström och hennes nye man Stig Engström grundade företaget Engcon 1990 och efter det tillbringade jag större delen av min ”lediga” tid under ungdomsåren i verkstadsmiljö eller på plats ute hos kund. Idag är Engcon en global koncern som säljer tiltrotatorer och redskapsfästen över hela världen och omsätter närmare 1,5 miljarder. Trots att jag såg på nära håll hur mycket jobb det var att driva företag blev jag aldrig avskräckt. I stället fick jag med mig en stor portion nyfikenheten och intresset att driva och utveckla bolag. 

Varför valde du att investera och engagera dig i Brighteco?
Det var inte helt självklart då Brighteco skiljer sig en hel del från andra bolag i min portfölj. Att jag gick in i bolaget beror framför allt på företagets cirkulära affärsmodell och grundaren Joel Smedbergs energi, driv och engagemang. Jag träffade Joel på ett investerarevent i Umeå i början av 2019. Han fick mig att förstå hur viktigt det är med det cirkulära. Dessutom såg jag stor potential i bolaget. 

När gick du in i bolaget?
Jag gick in i bolaget i samband med en investeringsrunda sommaren 2019. Ett år senare valde jag även att engagera mig i styrelsen för att kunna delta i strategiska diskussioner och beslut samt bidra med input.

Varför tror du på Brighteco?
Företaget har en unik cirkulär affärsmodell som fokuserar på funktion i stället för produkt och nyttjar resurser över väldigt lång tid. I slutändan blir det en bra affär både för kunden, för miljön och för Brighteco. Jag är också noga med att de företag jag investerar i har en grundare med stort driv och engagemang och det har Joel. 

Vilken är den största utmaningen för Brighteco enligt dig?
Den största utmaningen för företag som Brighteco är att hitta finansieringslösningar som passar deras cirkulära affärsmodell. Det gäller att banker och andra finansiärer förstår att cirkulära bolag har stora kostnader initialt och att intäkterna kommer först senare, men då i större mängd jämfört med ett linjärt företag.

Brighteco är pionjärer. Det tar tid och kostar mycket att bryta ny mark. Jag såg på nära håll hur min mor och Stig fick kämpa med Engcon de första åren, det var samma sak. När man lanserar en helt ny produkt eller tjänst på marknaden som dessutom kräver att kunderna förändrar sitt beteende, gäller det att ha investerare i ryggen som förstår att det tar tid och som finns kvar under hela resan. Normalt sett investerar jag på en horisont om 5-7 år. I Brightecos fall kommer det troligtvis kräva längre tid innan investeringen ger avkastning. Jag ser dock andra större värden än bara monetära med min investering. 

Vilken potential ser du för bolaget?
Jag ser stor potential med bolaget på sikt, även i Norden och Europa. Det kan bli ett väldigt stort företag om man bygger det på rätt sätt. Att växa internationellt måste dock få ta tid så att logistik, service och underhåll finns på plats.

Varför är Brighteco ett viktigt bolag?
Vi kan inte fortsätta konsumera produkter och förbruka naturresurser på det sätt vi gör idag. Vi måste tänka om, förändra vårt beteende på riktigt och göra på ett helt nytt sätt. Att ersätta produkter med funktioner i en cirkulär affärsmodell är ett viktigt steg i rätt riktning.