– Vi måste göra på ett helt nytt sätt.

Vi arbetar med att destillera ner tio år av Brightecos ideér och kunskap till snygg kommunikation. Tillsammans med min kollega Åsa har jag därför intervjuat vår grundare Joel. Jag tyckte det blev bra. Så jag delar den med er. Hör av er på jini@brighteco.se om ni har funderingar eller ideer.

Brighteco säljer funktionen Ljus som tjänst. Istället för att kommuner och företag investerar i dyr statisk armatur till skolor, äldreboenden och kontor, abonnerar de istället på funktionen ljus. Som kund har man alltid tillgång till bästa möjliga ljus utifrån just sina behov och betalar endast för det ljus man förbrukar. Är man inte nöjd betalar man inte. Armaturen som Brighteco använder tillverkas till största del av återbrukade plattskärmar och kan anpassas och byggas om när kundernas behov ändras över tid. Affärsmodellen är helt cirkulär, något Brighteco är ensamma om på marknaden. 

– Vi håller på att utplåna oss själva som art, säger Joel. Jorden klarar sig alltid, men vi som bor här är på väg mot vår egen undergång. Vi kan välja att inte göra någonting och hoppas på det bästa eller att göra något som verkligen gör skillnad och i grunden förändrar sättet vi lever på. Jag väljer det sistnämnda, säger Joel Smedberg VD och grundare på Brighteco.

Att det blev just ljus förklarar Joel med att lampor generellt har en låg kostnad samtidigt som ljuset har en väldigt stor inverkan, både på miljön men också på människors välbefinnande. Det var också en bra produkt att bygga en cirkulär affärsmodell kring. 

Idén till ”Ljus som Tjänst” fick Joel när han började samarbeta med Chalmers Industriteknik. De hade tekniken och resurserna och Joel hade visionen och drivet. Viktigt var att de skulle utveckla sin produkt ur något som redan fanns och som kunde återbrukas igen efter användning. Chalmers Industriteknik hade redan börjat arbeta med återbruk av de optiska komponenterna i kasserade plattskärmar. Det optiska materialet i dem gick att använda för att skapa det som så småningom blev Brightecos armaturer.

Brighteco hette tidigare 2p1. Namnet beskriver på ett bra sätt vad det hela handlar om och vad det är som driver Joel. 2p1 handlar om att det är dags för mänskligheten att jacka upp till nästa nivå. Istället för att uppdatera till version 1.9 så behöver vi uppdatera till ett helt nytt operativsystem. Det funkar inte längre att leva som vi gör nu och samtidigt tro på en hållbar framtid.

– Vi kan inte fortsätta att göra på samma sätt som vi gör idag, på ett mer miljömässigt sätt och tro att det räcker. För att vi ska ha en chans att nå klimatmålen behöver vi tänka om helt och hållet och förändra systemet i grunden. Det är det som är syftet med det vi gör, säger Joel. 

De allra flesta företag och organisationer försöker hitta mer hållbara sätt att fortsätta driva sin verksamhet. Problemet är att många av de försök som görs inte innebär en riktig systemförändring.

– I Brightecos affärsmodell är det vi som producent som äger hårdvaran (i detta fall armaturerna). Våra kunder betalar bara för funktionen (ljus) så länge hen är nöjd. Det innebär att vi har goda incitament på att underhålla och serva våra installationer så att kunden aldrig ska bli missnöjd. Om kunden vill sluta vara kund har vi som producent har ansvar för att materialet kommer tillbaka och återanvänds i nya armaturer eller andra produkter. 

Att ställa om världen till en ny nivå är en enorm utmaning som kommer att få enorma konsekvenser. Mål och ramar måste göras tydligare, företag måste ställa om eller i vissa fall lägga ner sina verksamheter, människor måste förändra sina vanor och beteende i grunden och avstå från saker man hittills taget för givna.

– Jag vet att det är svårt. Samtidigt har vi inget val. Den situation vi befinner oss i är absolut utmanande men också fylld av möjligheter. Jag tror att det kommer hända massor inom cirkulär ekonomi och funktionsförsäljning de närmaste åren. Vårt erbjudande ”Ljus som Tjänst” är bara början. Jag ser fram mot fortsättningen, säger Joel. 

maj 05, 2021