Möt Martin Askne, investerare och styrelseordförande i Brighteco AB.

HUR KOM DET SIG ATT DU ENGAGERADE DIG I BRIGHTECO?

För tio år sedan jobbade jag som startupcoach på företagsinkubatorn Movexum i Gävleborg och coachade då grundaren till 2p1 (som Brighteco hette då) Joel Smedberg. Efter att han slutade i inkubatorn fortsatte jag att coacha Joel privat i några år. År 2017 fick jag frågan om att gå in som styrelseordförande i Brighteco och köpte då också en mindre post i bolaget. Sedan dess har jag gradvis ökat mitt engagemang i företaget vid varje emission.

VARFÖR TROR DU PÅ BRIGHTECO?

Jag har under åren coachat drygt 300 innovativa startups. Joel är en av väldigt få grundare som på riktigt jobbar systematiskt enligt Lean Startup metodiken. Den går kortfattat ut på att kontinuerligt testa, mäta och utvärdera varje del i affärsmodellen tills man hittar en komplett skalbar och lönsam affärsmodell. Det är helt nödvändigt när man jobbar med disruptiv innovation, alltså sådan utveckling som kräver beteendeförändring hos både beställarorganisation och övriga inblandade intressenter. Joel har även en helt unik överlevnadsförmåga. Jag vet inte hur många gånger han brutit ihop och kommit igen under de tio år han drivit företaget. Att orka driva systemförändring kräver en enorm uthållighet och ett starkt why – något som Joel har. Därför tror jag både på honom och på bolaget. 

VILKEN ÄR NYTTAN FÖR SAMHÄLLET MED BRIGHTECOS LÖSNING?

Att ställa om vårt samhälle till att bli mer hållbart är de flesta rörande överens om är nödvändigt. Det finns bara ett sätt att göra det och det är att minimera användningen av nybrutna material och få in alla material i ett cirkulärt system. För att det ska fungera måste man sälja funktion i stället för produkt. Det gör Brighteco.  

HUR FUNGERAR DET?

I Brightecos fall handlar det om att sälja ljus som funktion i stället för en lampa som produkt. Genom att äga hårdvaran ansvarar vi för att allt material som används i armaturerna kommer in i ett cirkulärt system. Vi har äntligen fått bevisat genom forskning att våra teorier stämmer. Med vår modulära och cirkulära armatur minskar materialanvändningen över tid med 93 % jämfört med en linjär produkt.

PÅ VILKET SÄTT ÄR DET BRA FÖR KUNDERNA?

För dig som kund är det bra både ur ett hållbarhetsperspektiv och för att du alltid har uppdaterad belysning utifrån dina unika behov. Genom att vi säljer en funktion och inte en produkt adderad med en finansiell lösning sitter vi i samma båt som kunden. Är kunden inte nöjd, får vi inte betalt. Vi har därför alla incitament att tillverka en hårdvara som håller över mycket lång tid och som går att reparera på plats.

VILKEN ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN FÖR BRIGHTECO?

Att vara cirkulär i en linjär värld innebär ett flerfrontskrig. Brighteco är disruptivt i alla delar vilket innebär att inte bara våra kunder utan hela ekosystemet runt våra kunder behöver ställa om. Allt från att förändra upphandlingsrutiner och finansieringslösningar till att få beställare, arkitekter, inredare och elektriker att förstå nyttan och värdet med en hållbar funktionsleverans.

VILKEN POTENTIAL SER DU FÖR BOLAGET?

Snudd på oändlig. Det vi egentligen gör, är att lära både oss själva och systemet hur man ställer om till ett hållbart cirkulärt samhälle. Vår affärsmodell går att tillämpa på vilken hårdvara som helst,

men initialt kommer vi att fortsätta vår cirkulära hållbarhetsresa inom professionella fastigheter på internationell marknad. Vi valde svenska kommunala skolor som vårt initiala marknadssegment och bara den förhållandevis begränsade marknaden innehåller 25 miljoner kvadratmeter klassrum som behöver bra ljus. Vi har hittills vunnit alla funktionsupphandlingar som genomförts inom det marknadssegmentet, så potentialen står onekligen och knackar på dörren.

Brighteco är ett av vår tids viktigaste företag. Vi går i bräschen för cirkulär omställning och bryter ny mark både för befintliga företag som vill ställa om och nya företag som föds cirkulärt. Det är både fascinerade och oroande att det fortfarande 2022 är så få företag som är fullt ut cirkulära. Jag ser fram mot den dagen då det är normen.